“E le’o i ai ni aseta tetele talafeagai a Samoa ua faataoto e taula’i i ai puipuiga lautele”  

SHARE NOW

Mai le lipoti faaletausaga a le Komisi o Toefuataina o Tulafono a Samoa, mo Iulai 2021-Iuni 2022, pei ona lomia ma tatou toe lipoti atu i lalo: 

 “FAATALANOAGA AMATA –TULAFONO MO LE PUIPUIGA LAUTELE

O le Aso 24 Iuni 2021 na taulimaina ai e le Komisi le talosaga mai le Faufautua a Malo Aufaatasi (UNDP) mo mataupu tau le puipuiga lautele, ina ia tuuina atu se faamalamalamaga ma se fautuaga i ni tulafono talafeagai mo puipuiga lautele i Samoa.

Na amatalia faatalatalanoaga amata i le Aso 9 Aokuso 2021, ma na faamanino ai e le Pule Faatonu, le faagasologa o le Toefuata’iga o Tulafono aemaise o talosaga ma mataupu e tuuina mai mo se iloiloga a le Komisi. Na faailoa manino ai, e lē o i ai ni aseta tetele talafeagai a Samoa ua faataoto e taula’i i ai puipuiga lautele, ina ia mautinoa le lelei atoatoa o lona faatinoina.

Sa faamauina foi lenei talosaga o se galuega faatino faaopoopo, ma le talitonuga e ono tapenaina se tuutuuga o galuega faatino ma tuuina atu ai mo le faamaoniga a le Palemia, Kapeneta poo le Ofisa o le Loia Sili.

 E le’i taulimaina pe na tapenaina foi se Tuutuuga o Galuega Faatino, o le mea lea e le’i avea lenei galuega o se Polōketi mo se iloiloga ‘atoa.