Ia iloa e fanau laiti gaioiga i taimi e tutupu ai faalavelave faafuasei

SHARE NOW

E leo faapito le faatinoga o polokalame faataitai a le Pulega o tineimu ma faalavelave faafuasei mo na’o aoga maualuluga ma tua i afioaga, ae ua maitauina le o’o o’o atu i aoga amata ma faia le faataitaiga o galuega fesoasoani muamua.

Na o’o lava i nai ao sinasina o afioaga taitasi, sa fa’aalia le fiafia male lagolago i lenei Polokalame, e ala i le auai i fa’atinoga ma fa’ataitaiga o soo se gaioiga e tatau ona faatino e le fanau pe’ā tupu mai se faalavelave faafuasei.

O Polokalame fa’alauiloa fa’aauau ia a le Pulega mo fanau Ā’oga ile amataga o le masina lenei o loo faaauau lava ona faatino.

O le naunautaiga o le Pulega o tineimu, a a’oa’o ma malamalama fanau laiti i gaioiga e tatau ona fai, e tupu mai foi le faalavelave ua iloa le gaioiga e tatau ona fai.

Aua e le talanoa se isi ma faalavelave tutupu faafuasei e pei o mu, lea foi sa maitauina i le Aso Sapati sei mavae atu nei le faatamaia o le fale o se aiga i Matautu ona o le afi, ae ua tuai le logoina o le Pulega o tineimu.

O le saogalemu ma le malu puipuia o soifua o tagata uma o le matafaioi muamua lava lena a le Pulega o faalavelave faafuasei.