O loo  FA’AMĀLOSIA: FAUTUAGA O TIMUGA MAMĀFA, O LŌLŌGA ma SAVILI MALOLŌSI

SHARE NOW

O se vaega o fetaia’iga o savili ma timuga o lo’o ta’oto pea i Mātū, ae peita’i, o savili e feololo fa’asolo ina
malolosi o le Matā’upolu o lo’o ufitia ai Samoa.
ma ‘aumaia timuga e ono mamafa,  tō fa’ata’uta’u fa’apea uila ma faititili mo le Aso Lulu se’ia o’o atu i le Aso Sa o lumana’i nei.
Ua fa’amalosia ai pea Fautuaga o tā’ua i luga mo Samoa. e timuga i ni isi o taimi e feololo le mamafa ae pupu’u,
e fa’ata’uta’u savili o le Matā’upolu ma e iai uila ma faititili i ni isi o vaega.
A’afiaga e ono ālia’e mai: E puaoa ma mase’ese’e auala i nofoaga maualulūga, e ono lolovaia nofoaga i tafatafāala. E ono iai
ele’ele solo i auala/ nofoaga maualulūga. E ono iai lologa i vaitafe ma nofoaga a’afia gōfie. O savili e malolosi ma fa’ata’uta’u i nisi o taimi.