Talanoaina ni taiala mo i latou e iai aafiaga o le soifua i taimi o faalavelave faafuasei

SHARE NOW

E iai le talitonuga e matuai manaomia lava ei latou e i ai a’afiaga tumau o le soifua Ta’iala e lima ta’ita’iina ai a latou galuega fesoasoani, pe a o’o i mala fa’alenatura po’o fa’alavelave tutupu fa’afuase’i, ma o le auga lea o a latou soalupulega sa faia, e Sui Auai o le Fa’alapotopotoga a le Nuanua o le Alofa, ma ana pa’aga totino i le Mālō ma Pisinisi Tumā’oti.

O le Nuanua o le Alofa o se Fa’alapotopotoga e ave lava le latou faamuamua i le saogālēmū o so’o se tasi e i ai a’afiaga tumau o le soifua, o le mafua’aga lea o le fa’atino ai o lea fa’atalanoaga mo le lua aso.

Peitai o le manatu ai o ana paaga i le Malo e pei o le le Pulega o Tineimū ma Fa’alavelave Fa’afuase’i, Matāgaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Ola Toe Fuatā’ina, Matāgaluega o le Soifua Mālōlōina, Matāgaluega o Puna’oa Fa’alenatura ma le Si’osi’omaga, Koluse Mūmū, A.D.R.A. Samoa ma le Samoa Family Health i auala e fesoasoani ai mo le fa’aleleia ma le si’itia o le galuega fesoasoani e tali atu i ni fa’alavelave fa’alenatura po’o ni fa’alavelave tutupu fa’afuase’i.

Ae ua maea faataatitia auala ma alafua e tatau ona tapa iai i latou nei e iai aafiaga tumau o le soifua ao lei oo atu ai se laveaiga muamua i taimi e tutupu ai faalavelave faafuasei.