Taua le saogalemu i soo se galuega

SHARE NOW

O le vaiaso fou lea e faamanatu ai i le lalolagi atoa le faataua lea ole tausaga ole Saogalemū ma le Soifua Malōlōina i Galuega.

Mai se pepa o faamatalaga mai I le matagaluega o Matagaluega o pisinisi alamanuia ma Leipa lea sa tuu ina mai I luga o upega tafailagi

O le tausaga 2005 lea sa avea ai Samoa ma sui ‘auai ole Faalapotopotoga o Leipa ile Lalolagi, ma amatalia ai ona faamamaluina le faamanatuina o le Aso Faamanatu i le lalolagi mo le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i Galuega ile tausaga e 2006
Sini Autū: “Ia mata’itūina le saogalemu ma le soifua malōlōina i galuega, ao iai i suiga ole tau”

O loo atagia ai popōlega i le ma’ale’ale ole tau ma ona a’afiaga i tagata faigaluega i pisinisi ma galuega eseese, e lē gata i a’afiaga ole si’osi’omaga faigaluega, ao ona a’afiaga ile tamāo’aiga.

O avagatau o lenei polokalame o se faalauiloa mo a’afiaga o tagata faigaluega i faalavelave faafuasei ma faama’I e ono aliae mai I taimi o galuega.

O se taumafaiga foi e fautuaina ai pulega ma faauluuluga o galuega; ina ia ‘ausia tulaga maualuga o puipuiga mo saogalemu ma le soifua malōlōina o tagata faigaluega; ina ia taofia ma faaitiitia faalavelave tutupu faafuase’i i totonu o fale-faigaluega.

Ma ua faamau-faailogaina ai le aso 28 o Aperila i tausaga uma, e faamanatuina ai lea aso faapitoa i lalo ole Matagaluega o Pisinisi, Alāmanuia ma Leipa.
I le faamanatuina o lea aso, ua faatulaga ai e le Matagaluega o Pisinisi, Alāmanuia ma Leipa, ma le Komiti Faafoe ni Galuega fa’atino (activities) se tolu (3) mo lea faamoemoe. Polokalame Muamua (1); Polokalame faalauiloa/aoaoga, aso 23 Aperila. Lona lua (2); faatalatalanoaga ma sui ole Komiti Faafoe (National OSH Taskforce) i luga o alāleo ma televise, aso 25 Aperila. Ma le lona tolu (3); Polokalame ole tufatufaina o faailoga (OSH Awards) i Matagaluega ma pisinisi ua ‘ausia tulaga maualuga o mo’omiaga ma aiaiga ole tulafono o le Saogalemu ma le Soifua malōlōina i galuega 2002.

O lesona ma fautuaga o lo’o tulimata’i pea e le Matagaluega, ia fausia ni ta’iala ma ni alāfua ina ia mulimulita’ia e tagata faigaluega uma, o pulega o fale-faigaluega, ma pā’aga masani ina ia malu puipuia tagata i totonu o so’o se fale-faigaluega. Oloo faagasolo galuega fuafua a le Matagaluega ma paaga uma i le toe iloiloina o taiala ma faiga faavae mo le unaia o le Saogalemu ma le Soifua Maloloina i totonu o fale faigaluega.

Ma na momoli ai le agaga faafetai a le matagaluega o Pisinisi alamanuia ma leipa
(MCIL) i le lagolagosua a le Faalapotopotoga o Leipa ile Lalolagi (ILO); faapea pa’aga masani i le una’ia ma le fa’amalosia o tulaga i le saogalemu ma le soifua malōlōina i galuega, faapea le Fono Aoao Fa’atafatolu a Samoa (SNTF), aemaise le Komiti Fa’afoe o Saogalemu ma Soifua Malōlōina i Galuega (National OSH Taskforce).